הדפסה מיוחדת

  • אפקט עדשתי 

טכנולוגיית אפקט עדשתי יכולה לפעול כחלק מן התצוגה הקריאטיבית, או כתצוגה המלאה. אנימציות המבוססות על התמזגות תמונות (מורפינג) טכניקת "פליפ" מבטיחות את לכידת תשומת הלב, וכן שניתן יהיה לראותן מזוויות צפייה שונות בעת המעבר בקרבת התצוגה.

דיור - איטליה

  • עטיפה מלאה 

עטיפה מלאה היא דרך מצוינת לנכס באופן חזותי את תחנת אוטובוס ולהפכה ליצור באמצעותה אזור ממותג. ניתן להשתמש ביריעות פרסום מוויניל צבעוני קשיח על-מנת למתג, באמצעות תמונות ואפקטים חזותיים,  תחנות אוטובוס שלמות או אזורים אחרים, באופן המבטיח בולטות מרבית. כיסוי מלא של תחנת אוטובוס או של אזור מוגדר אחר הוא דרך מצוינת להרחיב את הפרסום הממותג וליצור אזור שבו יוכלו הצרכנים לחוש שהם חלק מן המותג.

                             

אדידס - ישראל

                                                                                         אדידס - ישראל

 סימפסון - הולנד

  • אפקטים מיוחדים בתאורה

אפקטים מיוחדים בתאורה מאפשרים מעברי אור רציפים בגופי התאורה. רעיונות יצירתיים יכולים לבלוט בעזרת מבחר סוגי אפקטים בתאורה. תצוגה מיוחדת מויניל אשר משתמשת בטכנולוגיה לפליטת אור, היא תצוגה המתוכנתת להציג אפקטים מיוחדים בתאורה במגוון צבעים. רצף הצבעים יכול להידלק לאט, בהבזק מהיר או בריצוד. אזור התאורה מודפס במיוחד בכדי להתאים לרעיון היצירתי או לגרפיקה.

טרון - ישראל

                                                                                            טרון - ישראל

 קוקה-קולה - אוסטרליה