JCDecaux בישראל

JCDecaux ישראל הוקמה באוגוסט 2008, לאחר שזכתה במכרז שפרסמה עיריית תל-אביב-יפו. החלטת העירייה מתבססת על יכולתנו לספק שירותים ברמה הגבוהה ביותר מכל הבחינות - איכות, עיצוב, חדשנות ותחזוקה - כל זאת תוך מתן דגש לשמירה על הסביבה.

JCDecaux ישראל משווקת פרסום חוצות ע"ג תחנות אוטובוס ומכווני תנועה , עמודי רחוב עגולים, עמודורים בפינות רחוב, ועמודים מיוחדים בדגש על איכות, מיקום וחדשנות.החברה פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם הרשויות המקומיות במטרה לשרת בצורה הטובה ביותר את הציבור ואת קהילת המפרסמים המשתמשים בשירותיה.
ברחובות תל אביב -יפו הותקנו 840 תחנות אוטובוס ו-660 מכווני תנועה. תל-אביב-יפו נבחרה כיעד ראשון באסטרטגיית הפיתוח של  JCDecaux בישראל.

החל משנת 2014 קיבלה JCDecaux את הזיכיון הבלעדי לפרסום על גבי ריהוט רחוב של עיריית רמת גן.
ברחובות רמת גן הותקנו 200 תחנות אוטובוס, 130 מכווני תנועה מוארים ו 20 מפות עיר  .

JCDecaux ישראל הינה חברת ישראלית בעלת רקע בינלאומי. 96% מעובדיה הם ישראלים. לקראת התרחבותה הצפויה של החברה אנו נמצאים בחיפוש מתמיד אחר מועמדים בעלי מוטיבציה שיצטרפו לשורותיה. על המעוניינים לשלוח סיכום קורות החיים לכתובת הדוא"ל הבאה: contact@jcdecaux.co.il

 

 

 

כיכר דיזנגוף